Nella mia testa ascolto Nina Simone, I've got life.